Iniciatives i projectes


A Aigües de Barcelona ens plantegem de manera constant com podem contribuir a millorar la societat en què vivim mitjançant la innovació. Tenim més de 50 projectes en marxa, alineats amb l'estratègia de transformació i Agenda Aigües de Barcelona 2030. Tots incorporen agents de l'ecosistema local.


Cetaqua, tecnologia i innovació constant al cicle integral de l'aigua 


El Centre Tecnològic de l'Aigua, Cetaqua, és, des de la seva creació com a Fundació l’any 2007, la pedra angular en el model d'innovació d'Aigües de Barcelona. Un centre de recerca que, seguint un model de col·laboració publicoprivada amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), vehicula una part molt important dels nostres projectes de recerca i innovació.

Coneix alguns dels principals projectes d'innovació:
 

  • AB Data Challenge: iniciativa impulsada per Aigües de Barcelona que, en col·laboració amb universitats i centres de recerca de Catalunya, pretén potenciar l'ús de dades recopilades per a transformar-les en font d'innovació interdisciplinària. 

  • AB Testing Lab: iniciativa de l’àrea d'Innovació d'Aigües de Barcelona que posa a l'abast de la ciutadania, empreses i universitats les plantes pilot especialitzades des d'on duem a terme els projectes R+D+I per al testeig de tecnologies i nous tractaments de l'aigua.

  • Waterwall SJD: iniciativa d'intervenció artística duta a terme en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Joan Despí. El seu objectiu principal és dinamitzar les comunitats locals per fomentar la seva participació en el disseny i pintat de murals artístics en les parets disponibles a les instal·lacions d'Aigües de Barcelona. Art urbà com a eina de dinamització cultural i social. 

  • 3DLab: duu a terme l'estudi i la implementació de la fabricació additiva a Aigües de Barcelona tot cercant nous models de negoci i donant un sentit innovador a la fabricació tradicional. S'ha centrat en l'exploració en l'equip intern, tot involucrant les àrees més tècniques, per tal d'identificar col·laborativament peces, components i aplicacions on la fabricació additiva pot aportar valor en un o més punts de la cadena de valor del producte i en la seva aplicació final. 

Descobreix els projectes de finançament extern