Convenis amb ajuntaments en matèria de pobresa energètica
 

Aigües de Barcelona ha signat un protocol amb els 23 municipis en els quals presta servei per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica. L’objectiu del protocol és fixar el procediment per garantir el subministrament d’aigua a qui no el pugui pagar per manca de recursos econòmics, en aplicació de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

El protocol se suma a les mesures posades en marxa unilateralment des de fa cinc anys per Aigües de Barcelona per no tallar l’aigua a ningú que no la pugui pagar. Des de 2012, a més de garantir l’aigua, l’empresa disposa d’un Fons de Solidaritat per ajudar a pagar el consum d’aigua a les famílies amb dificultats. Aquest fons es gestiona en coordinació amb els serveis socials dels municipis de l’àrea metropolitana gestionats per Aigües de Barcelona.

Segons la Llei 24/2015, el protocol determina el procediment a seguir per garantir l’aigua a totes les persones que ho necessiten. Segons aquest document, Aigües de Barcelona ha de sol·licitar un informe de valoració de la situació d’exclusió residencial als serveis socials de l’ajuntament. En cas que els serveis socials indiquin que es tracta d’una persona o d’una unitat familiar vulnerable, els criteris que determina la Llei 24/2015, l’empresa garantirà el subministrament.

Aquest protocol ha estat renovat per tots els ajuntaments metropolitans, excepte Barcelona (pendent de renovació) i posa de manifest el compromís de l’empresa amb la ciutadania.