Projectes de finançament extern


Sempre mirem més enllà, a través d'una forta aposta pel talent i el know how de l'equip de professionals que formem la companyia, en combinació amb el talent extern de grups de relació, institucions, universitats, administracions, centres de recerca i la pròpia ciutadania. La innovació oberta és, per tant, un dels nostres pilars fonamentals. Coneix tots els nostres projectes d'innovació.


TRANSMITWATER


El projecte TRANSMITWATER (TRANSient Management & mITigation solution for WATER utilities) té com a objectiu reduir les pèrdues d'aigua, les fallades de canonades i les interrupcions en el subministrament d'aigua de consum, augmentant l'eficiència hidràulica general de les xarxes d'aigua a través de la detecció i gestió d'esdeveniments transitoris de pressió a través de l'ús de tècniques d'intel·ligència artificial.

Aquesta publicació és part del projecte TRANSient Management & mITigation solution for WATER utilities (TRANSMITWATER) CPP2022-009697, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR.

 • Durada: novembre 2023 - novembre 2026
 • Coordinador: Aquatec
 • Socis del projecte: Aigües de Barcelona - Cetaqua


PRIMA MAGO


El projecte MAGO, finançat pel programa europeu PRIMA amb 2,5 milions d'euros, té per l'objectiu general d'establir la connexió entre els resultats de la recerca i les necessitats reals del mercat i les demandes dels usuaris finals per a la millora de la seguretat alimentària i la gestió de l'aigua a la regió mediterrània davant del repte del canvi climàtic. MAGO desenvoluparà WEMED, una plataforma col·laborativa amb aplicacions web per a l'agricultura al Mediterrani.

MAGO crea un vincle entre els resultats de la investigació amb les necessitats reals del mercat i la demanda dels usuaris finals per abordar la seguretat alimentària i la gestió de l'aigua a la regió mediterrània. MAGO mostrarà solucions noves per millorar la gestió integrada dels recursos hídrics per a l'agricultura sostenible. Aquestes solucions augmentaran l'eficiència en l'ús de l'aigua, l'ús de recursos hídrics alternatius i l'adaptació al canvi climàtic i es demostraran a Tunísia, Espanya, França i el Líban. Es basaran en un nou enfocament participatiu amb usuaris finals i parts interessades i una nova plataforma de col·laboració en línia per a investigadors i emprenedors per oferir aplicacions web.

El laboratori viu metropolità servirà per fomentar l'ús de l'aigua regenerada de l'EDAR de Gavà-Viladecans en una zona que ha de compatibilitzar el desenvolupament de l'activitat agrària amb la preservació d'un espai natural de gran interès mediambiental.

 • Web: https://www.mago-prima.eu/
 • Durada: febrer 2021 - abril 2024
 • Coordinador: Cetaqua, Centre Tecnològic de l’Aigua
 • Socis del projecte: Aigües de Barcelona, CSIC i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), d’Espanya; INRAE i LISODE, de França; la Universitat de Tessàlia (UTH), de Grècia; INRGREF i Ezzayra Solutions (EZZAYRA), de Tunísia; la Universitat Americana de Beirut (AUB), del Líban, i Meta Meta Anatolia, de Turquia.


LIFE NIMBUS


LIFE Nimbus, finançat per la Comissió Europea i emmarcat en el Programa LIFE, és un projecte europeu que pretén utilitzar el biometà, generat a partir de fangs de depuradora, com a combustible sostenible. Va iniciar al 2020 amb l'objectiu de crear un model d'energia i transport verd a Barcelona mitjançant la promoció del concepte ecofactoria o biofactoria.

A través de la valorització de residus de depuradora, procedents de la planta de tractament d'aigües residuals del Baix Llobregat que gestiona Aigües de Barcelona, es produirà biometà amb la qualitat suficient per ser utilitzat com a biocombustible en el transport públic. A la seva vegada, es promourà la tecnologia power-to-gas com a solució per emmagatzemar els excedents de les energies renovables.

 • Web: https://www.life-nimbus.eu/
 • Durada: setembre 2020 - novembre 2023
 • Coordinador: Cetaqua, Centre Tecnològic de l’aigua
 • Socis del projecte: Aigües de Barcelona, Labaqua, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

   

 

METROPOLIS


El projecte METROPOLIS (a smart METeRing PlatfOrm for water utiLItiEs) té com a objectiu principal el desenvolupament d’una plataforma per a l’explotació analítica de dades de telelectura del sector de l’aigua que faciliti la construcció i explotació d’un ecosistema de nous serveis basats en la intel·ligència artificial.

La necessitat actual és establir un entorn per explotar els nous fluxos de dades d’aigua que permeti extreure’n el valor transformador i augmentar l’eficiència global del cicle integral de l’aigua. La intel·ligència artificial (IA) és un element clau per afrontar els reptes actuals amb més eficàcia i seguir el camí de la transició ecològica i verda en l’àmbit europeu.

El projecte METROPOLIS (a smart METeRing PlatfOrm for water utiLItieS) CPP2021 008828 està finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea “NextGenerationEU”/PRTR.

 • Durada: setembre 2022 - setembre 2025
 • Coordinador: Aqualogy Solutions
 • Socis del projecte: Aigües de Barcelona - Cetaqua - Aquatec

 

SEMPRE-BIO


SEMPRE-BIO és un projecte europeu cofinançat pel Programa HORIZON que té com a objectiu demostrar solucions i vies de producció de biometà noves i rendibles. Aquestes es consideren essencials per assolir el pacte verd europeu, així com els objectius climàtics i energètics per al 2030. També ajudaran a aconseguir emissions netes de gasos d'efecte hivernacle zero per al 2050, i a augmentar l'adopció del mercat de tecnologies relacionades amb el biometà.

 • Web: https://sempre-bio.com/
 • Durada: novembre 2022 - juny 2026
 • Coordinador: Cetaqua, Centre Tecnològic de l’aigua
 • Consorci del projecte: Aigües de Barcelona, Naturgy, Cryo Inox, Inveniam, Propuls, TeraWatt, Innolab, NV De Zwanebloem, Transports Metropolitans de Barcelona, DBFZ, SINTE, Biogas-E. Universitat Tècnica de Dinamarca, Universitat de Gante, i el Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC.

 

ICARIA


El projecte ICARIA pretén promoure l’ús d’un marc integral de modelització d’actius per aconseguir una millor comprensió sobre els impactes relacionats amb el clima produïts per desastres complexos, compostos i en cascada i la possible reducció de riscos.

Amb aquesta iniciativa es vol entendre com el clima futur podría afectar els costos del cicle de vida dels actius en el temps i garantir que, sempre que sigui possible, es realitzin inversions en mesures d’adaptació per afrontar aquests canvis. Això requereix una planificació anticipada que tingui en compte una avaluació integral de riscos múltiples i la incertesa associada al canvi climàtic, en lloc de dependre de models basats únicament en esdeveniments passats i un sol motor climàtic.

 • Web: https://www.icaria-project.eu/
 • Durada: gener 2023 - gener 2026
 • Coordinador: Cetaqua, Centre Tecnològic de l’aigua i Aquatec
 • Socis del projecte: Aigües de Barcelona, Fundación para la Investigación del Clima, Fundació Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya, "National Centre of Scientific Research "Demokritos", Laboratorio Nacional de Engenharia Civil, Draxis Environmental SA, Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis, Università degli studi di Napoli Federico II, AIT Austrian Institute Of Technology GmbH, Area Metropolitana de Barcelona, Perifereia Notiou Aigaiou, VERBUND Energy4Business GmbH, The University of Exeter

 

SUPORT


El projecte SUPORT té com a objectiu desenvolupar i integrar la producció de gas de síntesi (CO+H2) mitjançant co-electròlisi a alta temperatura mitjançant una cel·la d’electròlisi d'òxid sòlid (SOEC) amb segrest de diòxid de carboni i síntesi de combustible Fischer-Tropsch. L'e-fuel d'aplicació marítima que és l'objecte final del projecte SUPORT, suposa una millora de la producció d'un producte estratègic i bàsic, entenent el combustible com un d'ells i reduint les emissions associades en totes les etapes de la ruta desenvolupada i estudiada.

 • Durada: gener 2023 - desembre 2025
 • Coordinador: IREC
 • Socis del projecte: IREC, Cetaqua, CIMNE Cenit, Port de Barcelona, Aigües de Barcelona