El cicle integral de l'aigua


A Aigües de Barcelona gestionem, de forma responsable, el cicle integral de l'aigua: des de la captació fins a la potabilització, el transport i la distribució, a més del sanejament, la depuració i la regeneració d'aigües residuals, ja sigui per retornar-les al medi natural o reutilitzar-les. 

Com fem arribar l'aigua a casa teva?


Compromesos amb les persones i el planeta, donem servei a prop de 3 milions de ciutadans i ciutadanes dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, i treballem amb el clar compromís de millorar la qualitat de vida de les persones i fer de les ciutats un lloc millor per viure.

Infografia cicle integral de l'aigua

Veure text descriptiu de la infografia del cicle integral de l'aigua


A més de l'abastament, el sanejament i la depuració d'aigües residuals, prestem serveis de clavegueram, telelectura, gestió d'aigua no potable i aigües de bany, així com de conservació de fonts ornamentals.

infografia mapa d'activitat 2022

Veure text descriptiu de la infografia del mapa d'activitat 2022