Informes de seguiment i publicacions

Responsive image

Informes de seguiment i publicacions

 

Memòria de Sostenibilitat 

La Memòria de Sostenibilitat té com a objectiu informar, de forma transparent, fiable i equilibrada, sobre els assumptes identificats com a més rellevants per Aigües de Barcelona i els nostres grups de relació en matèria de sostenibilitat any rere any.

Memòria Anual 

En aquest document, es recull la visió estratègica i prospectiva de la companyia i els resultats de cada exercici en relació amb cada un dels grups de relació d’Aigües de Barcelona i el medi que ens envolta. 

Memòria d’Explotació 

A la Memòria d’Explotació, es recullen les actuacions, indicadors i variables més representatives relacionades amb la gestió del cicle integral de l’aigua que realitza Aigües de Barcelona.

Memòria d’Innovació 

A la Memòria d’Innovació, es recullen les principals actuacions de la nostra companyia en relació amb aquest àmbit, a través del qual volem fomentar la generació de valor social, econòmic i mediambiental en tots els projectes d’innovació, i ser un agent actiu en l’ecosistema innovador de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Portal municipal 

A través d’aquest portal, posem a la teva disposició informació sobre el servei de l’aigua al teu municipi. Com a gestors del cicle de l’aigua, t’oferim tota la informació sobre l’aigua tractada, servida i consumida al teu municipi, accessible només amb l'usuari i contrasenya que tens a continuació:

Dades d'accés al portal municipal:

Revista d’Aigües