Estat d'Informació No Financera (EINF)
 

D’acord amb la Llei 11/2018 en matèria d’informació no financera, i seguint el principi bàsic de la transparència i el retiment de comptes de la nostra activitat davant la societat, Aigües de Barcelona publica anualment l’Estat d’Informació No Financera (EINF). Aquest document inclou tota la informació necessària per comprendre l’evolució, els resultats i la situació de la companyia, i l’impacte de la seva activitat respecte d’aquests cinc àmbits: medi ambient, social i personal, drets humans, corrupció i suborn, i societat.

A través de l’EINF, la companyia presenta indicadors clau de resultats no financers que facilitaran el seguiment i l’avaluació dels progressos de la seva aportació de valor a la societat.