Escolta activa, diàleg i gestió responsable
 

Aigües de Barcelona vol generar valor per a tots els seus grups de relació. El diàleg permanent amb aquests grups és indispensable per a la creació de valor compartit.

El diàleg i l’escolta activa ens permeten apropar-nos a les necessitats i expectatives dels grups de relació, i identificar els temes més rellevants per a ells. 
 

Infografia dels grups de relació i els objectius el 2022

Veure el text descriptiu de la infografia dels grups de relació i els objectius el 2022
 

Materialitat i temes més rellevants per als grups de relació (pàgina 164-165)