Biodiversitat


Treballem per a la conservació i la millora dels hàbitats naturals implicats en el cicle de l'aigua —fluvials, litorals, marins i zones humides— i la seva biodiversitat, així com per minimitzar la nostra petjada climàtica. 

Una de les línies d'acció més desenvolupada, en aquest sentit, és el foment i la preservació de la biodiversitat a les nostres instal·lacions, cosa que les transforma en infraestructures verdes, i per tant, en infraestructures multifuncionals que afavoreixen els serveis ecosistèmics que ens ofereix la natura.

La companyia, per tal de naturalitzar les instal·lacions del cicle de l'aigua, ha impulsat algunes actuacions com l'elaboració de diagnòstics i plans d'acció de biodiversitat, l'ús d'espècies vegetals autòctones en la jardineria, la gestió ecològica de les zones verdes, l'afavoriment de la fauna útil (la que ens proporciona serveis ecosistèmics) i el control d'espècies invasores, entre d'altres.

La biodiversitat és part del que som