Enquestes de satisfacció als clients
 

L’atenció al client d’Aigües de Barcelona es basa en l’excel·lència, la proximitat, l’accessibilitat, la comunicació, la responsabilitat i la innovació. Els ciutadans són el centre de les activitats d’Aigües de Barcelona. Superar les seves expectatives amb la qualitat i l’excel·lència dels serveis és un objectiu permanent de la nostra organització. Oferim un producte de qualitat i una atenció i un servei al client basat en l'excel·lència, la proximitat, l'accessibilitat, la comunicació, la responsabilitat i la innovació.


La vocació de proximitat i la voluntat d’oferir solucions als clients es tradueix en una àmplia diversitat de canals d'atenció. A través d’aquest diàleg actiu, l’organització és capaç de donar una resposta ràpida i eficient als seus requeriments, proporcionant un servei i una experiència excel·lent que, a més de complir amb els requisits legals, estigui d’acord amb les seves necessitats i compleixi els compromisos voluntàriament assumits.

La satisfacció dels nostres clients es manté en un nivell molt satisfactori, arribant al 7,55.

El 2023 hem obtingut un índex de satisfacció dels clients de 7,55 sobre 10.

Enquesta de satisfacció de clients 2023