Enquestes de satisfacció als clients

L’atenció al client d’Aigües de Barcelona es basa en l’excel·lència, la proximitat, l’accessibilitat, la comunicació, la responsabilitat i la innovació. Els ciutadans són el centre de les activitats d’Aigües de Barcelona. Superar les seves expectatives amb la qualitat i l’excel·lència dels serveis és un objectiu permanent de la nostra organització. Oferim un producte de qualitat i una atenció i un servei al client basat en l’excel· lència, la proximitat, l’accessibilitat, la comunicació, la responsabilitat i la innovació.


La vocació de proximitat i la voluntat d’oferir solucions als clients es tradueix en una àmplia diversitat de canals d’atenció. A través d’aquest diàleg actiu, l’organització és capaç de donar una resposta ràpida i eficient als seus requeriments, proporcionant un servei i una experiència excel·lent que, a més de complir amb els requisits legals, estigui d’acord amb les seves necessitats i compleixi els compromisos voluntàriament assumits.

La satisfacció dels nostres clients es manté en un nivell molt satisfactori, arribant gairebé al 7,5.

Enquesta de satisfacció de clients 2021