Estructura organitzativa, òrgans de govern, retribucions i funcionament
 

Consell d'administració

President 
Àngel Simon
Conseller delegat
Felipe Campos (en nom de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.)
Consellers i conselleres
Marta Colet
Montserrat Colldeforns
Eva María Ferruz
Antoni Fogué
Therese Jamaa
Carmen Marull
Clara Navarro
Marta Palacio
Esther Real
Miquel Roca
Jordi Ros
Isidre Sierra
Vicepresident
Ciril Rozman
Secretari no conseller
Alejandro Jiménez
 

 

Dades actualitzades a 8 de febrer de 2024. 

De conformitat amb els Estatuts Socials, els membres del Consell d’administració no han meritat cap import en concepte de retribució com a membres del Consell, ni de dietes ni d’atencions estatutàries.


El calendari de sessions per 2024 és:

  • 21 de febrer de 2024
  • 8 de maig de 2024
  • 18 de setembre de 2024
  • 13 de novembre de 2024

  • Comissió Executiva
  • Comissió de Participació Social, Ètica i Govern Corporatiu
  • Comissió de Recursos Hidràulics, Sostenibilitat i Innovació
  • Comissió de Comptes
  • Comissió d'Acció Social

  • Jorge Manent - Direcció general

 

Dades actualitzades a 2 de novembre de 2023.

En procés d'actualització

En procés d'actualització