Estructura organitzativa, òrgans de govern, retribucions i funcionament

Consell d'Administració

President 
Àngel Simon
Conseller delegat
Felipe Campos (en nom de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.)
Consellers i conselleres
Narciso Berberana
Marta Colet
Montserrat Colldeforns
Asunción Martínez
Carmen Marull
Clara Navarro
Marta Palacio
Jordi Parés
Miquel Roca
Jordi Ros
Ciril Rozman
Jordi Serra
Vicepresident
Manuel Cermeron
Secretari no conseller
José Mª de Paz Arias
Vicesecretari no conseller
Alejandro Jiménez

 

Dades actualitzades a 15 de juliol de 2021. 

De conformitat amb els Estatuts Socials, els membres del Consell d’Administració no han meritat cap import en concepte de retribució com a membres del Consell, ni de dietes ni d’atencions estatutàries.


El calendari de sessions per 2021 és:

 • 10 de març de 2021
 • 16 de juny de 2021
 • 15 de setembre de 2021
 • 17 de novembre de 2021

 • Comissió Executiva
 • Comissió d’Ètica, Compliment i Govern Corporatiu
 • Comissió de Comptes
 • Comissió de Participació Social
 • Comissió de Sostenibilitat
 • Comissió d’Acció Social
 • Comissió d’Innovació
 • Comissió de Recursos i Infraestructures Hidràuliques

Dades actualitzades a 14 de maig de 2021.


 

Direcció General

Rubén Ruiz

CV

Dir. de Clients

Marc Pons

CV

Dir. de Participació

Meritxell Farré

CV

Dir. de RRII, Acció Social i Sostenibilitat

Maria Salamero

CV

Dir. de Transformació i Control de Gestió

Raquel Lalueza

CV

Dir. de Governança i Regulació

Ana Maresca

CV

Dir. d'Operacions

Jordi Fontana

CV

Càrrec

Salari fix

Salari variable

Retribució (brut anual assolible) *

Direcció General

114.000€

28.500€

142.500€

Dir. de Clients

80.000€

16.000€

96.000€

Dir. de Participació

63.082€

6.308€

69.390€

Dir. de RRII, Acció Social i Sostenibilitat

80.699€

20.175€

100.874€

Dir. de Transformació i Control de Gestió

97.672€

24.418€

122.090€

Dir. de Governança i Regulació

92.668€

18.534€

111.201€

Dir. d'Operacions

93.500€

23.375€

116.875€

*Aquestes retribucions pertanyen a l’any 2021.