Certificacions
 

Aigües de Barcelona ha estat la primera empresa responsable d’un gran abastament d’aigua que ha aconseguit la certificació ISO 22000 de qualitat en la gestió preventiva del risc sanitari en la indústria alimentària. Aquesta certificació i d’altres ens acrediten com a companyia responsable que som.


Consulta les certificacions
 

Certificat de gestió de la qualitat (ISO 9001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable, inclosos els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control, presa de mostres i anàlisis de la qualitat d’aigües, residus, llots de depuració, sediments i lixiviats, disseny i desenvolupament de tècniques analítiques, operació i manteniment d’infraestructures i instal·lacions, gestió comercial, així com la gestió de la informació geogràfica de xarxes.
 • Descarregar PDF


Certificat de gestió ambiental (ISO 14001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Tractament d’aigua potable per al consum humà.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control, presa de mostres i anàlisis de la qualitat d'aigües, residus, llots de depuració, sediments i lixiviats, disseny i desenvolupament de tècniques analítiques, operació i manteniment d'infraestructures i instal·lacions.
 • Descarregar PDF


Certificat de gestió energètica (ISO 50001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable, inclosos els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control de qualitat i manteniment d’infraestructures i instal·lacions.
 • Descarregar PDF


Certificat de prevenció de riscos laborals (ISO 45001)

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable i recursos hídrics alternatius, inclosos els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control de qualitat de l’aigua, operació i manteniment d’infraestructures i instal·lacions d’aigua, gestió comercial i control d’abocaments al sanejament, així com l’elaboració de projectes i l’execució d’obres.
 • Descarregar PDF


Certificat de gestió per assegurar la innocuïtat dels aliments (ISO 22000)


Certificat SGE 21, que acredita el Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable

Per a les activitats de servei de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable i recursos hídrics alternatius, inclosos els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control de qualitat de l’aigua, operació i manteniment d’infraestructures i instal·lacions d’aigua, gestió comercial i control d’abocaments al sanejament, així com l’elaboració de projectes i l’execució d’obres.
 • Descarregar PDF


Certificat de gestió de la continuïtat (ISO 22301)

 • Gestió de continuïtat per als processos de Producció, Transport, Distribució, Ecofactories i Atenció al Client dins de la Gestió Integrada del Cicle de l'Aigua.
 • Descarregar PDF


Certificat de seguretat de la informació (ISO 27001)

 • El sistema de gestió de la seguretat de la informació per a la gestió dels Sistemes d'Informació (SCADA) que donen suport a les activitats del Centre de Control d'Operaciones (CCO) del procés de Transport, i les activitats del Telecontrol de l'Estació de Tractament d' Aigua Potable de Sant Joan Despí del procés de Producció, dins de la Gestió Integrada del Cicle de l'Aigua d'Aigües de Barcelona, d'acord amb la Declaració d'Aplicabilidad v1.0 amb data 20/04/2020
 • Descarregar PDF


Declaració de Conformitat ISO 14064 Gasos d’Efecte Hivernacle

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable, incloent els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge, i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, incloent els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control de qualitat, manteniment d’infraestructures i instal·lacions, i gestió comercial.
 • Descarregar PDF


Declaració de Conformitat Empremta Hídrica segons Water Footprint Network (WFN)

Serveis de gestió integrada del cicle de l’aigua:

 • Abastament d’aigua potable, incloent els processos de captació, tractament, transport, emmagatzematge, i distribució.
 • Sanejament d’aigües residuals urbanes, incloent els processos de recol·lecció, intercepció, transport, elevació, depuració i regeneració.
 • I els processos de gestió associats: control de qualitat, manteniment d’infraestructures i instal·lacions, i gestió comercial.
 • Descarregar PDF

Certificat de Compromís amb les Persones Grans (Model AENOR)