Estratègia 2030
 

Des d'Aigües de Barcelona treballem pel benestar de les persones i l'entorn on viuen. Volem que les ciutats siguin un lloc millor per viure, amb una qualitat de vida garantida. Aquest propòsit central de la nostra acció es basa en una determinació clara: que l'aigua esdevingui l'impuls que ens permeti canviar el futur. Per aconseguir-ho, contribuïm diàriament al desenvolupament sostenible del territori metropolità de Barcelona amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i l'aplicació del criteris ASG.

L'anàlisi del context —intern i extern—, la Doble Materialitat i els criteris ASG ens han permès definir l'Estratègia 2030, és a dir, el full de ruta d'Aigües de Barcelona per als pròxims anys. D'aquesta manera, el reptes del demà queden integrats en l'agenda de l'avui, cosa que ens ajuda a anticipar les solucions de les dificultats futures.

L'estratègia 2030 d'Aigües de Barcelona se sustenta en cinc principis orientadors que permeten la creació de valor social compartit.

infografia dels 5 principis orientadors de l'estratègia 2030
Veure text descriptiu de la infografia dels 5 principis orientadors de l'estratègia 2030

 

La nova Estratègia 2030 d’Aigües de Barcelona es basa en els criteris ASG (medi ambient, societat i bona governança):

infografia dels criteris ASG

Veure text descriptiu de la infografia dels criteris ASG (medi ambient, societat i bona governança)