Estratègia de sostenibilitat

Agenda Aigües de Barcelona 2030

Amb el compromís de millorar la qualitat de vida de les persones i contribuir a un ecosistema biodivers, resilient i pròsper, el 2020 hem treballat en l’elaboració de l’Agenda 2030 d’Aigües de Barcelona, que esdevindrà l’eix vertebrador de l’estratègia d’Aigües de Barcelona per als propers anys, i que, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats per les Nacions Unides, ens ha de permetre afrontar els grans reptes actuals i futurs.

L’Agenda s’ha elaborat a partir de les necessitats i expectatives dels nostres grups de relació (anàlisi de materialitat), i d’un procés de cocreació interna a partir d’equips transversals i multidisciplinaris amb la participació de diversos col·laboradors externs.

 

Principis orientadors de l'Agenda Aigües de Barcelona 2030