Dipòsit de Sant Pere Màrtir

El dipòsit de Sant Pere Màrtir és un dels més de 90 dipòsits que es troben repartits per la serra de Collserola. No és un dels dipòsits més grans, però té un gran valor històric. A diferència dels altres, aquest és l’únic que ha estat excavat en una muntanya, concretament la de Sant Pere Màrtir.

La funció principal d’aquest dipòsit és permetre que l’aigua, gràcies a la força de gravetat, arribi a pressió als pisos més alts de Barcelona i la seva àrea metropolitana.  Però, per entendre els orígens d’aquest dipòsit, ens remuntem a l’any 1909, quan va entrar en funcionament la Central Cornellà, una planta de captació i impulsió d’aigua de l’aqüífer del riu Llobregat. Aquest dipòsit es va posar en funcionament al mateix moment que la central i, per fer possible que l’aigua de Cornellà de Llobregat arribés fins aquí, va ser necessària la instal·lació de màquines de vapor i la construcció d’una conducció que passa per la carretera de les Aigües.

Una dada més. Saps per què hi ha una casa al costat? Per tal de garantir el funcionament correcte de la maquinària calia la presència de personal expert, i aquestes persones, vivien a la casa amb la seva família.