Fons de Solidaritat

L’any 2012 vam posar em marxa ajuts per fer front a la crisis econòmica, que garanteixen el subministrament d’aigua a tothom, en especial aquelles persones que no tenen capacitat econòmica per pagar, a través del Fons de Solidaritat. A través d’aquest mecanisme es rebaixa l’import de les factures de l’aigua a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i se’ls garanteix el subministrament.

Amb aquest compromís ens vàrem avançar a donar compliment a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, que estableix que les empreses subministradores d’aigua potable, electricitat i gas, no poden interrompre els subministraments per motiu d’impagament de les persones o famílies en situació de risc d’exclusió social, amb la signatura de 23 convenis signats amb els ajuntaments de l’Àrea metropolitana per lluitar contra la pobresa energètica.