Bonificacions i ajudes
 

Segons recull de manera implícita l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans, l’accés a l’aigua és un dret fonamental imprescindible per a la salut i per garantir una vida digna. Aigües de Barcelona, amb aquest ferm compromís, garanteix el subministrament d’aigua a tothom, incloent-hi qui no la pot pagar.

Reforcem la coordinació amb els serveis socials i els punts d’assessorament energètic dels municipis per tal d’agilitzar i facilitar les gestions a les persones que estan en una situació de vulnerabilitat econòmica. Alhora, aquesta coordinació, que és bilateral, ens permet actuar amb rapidesa quan identifiquem una possible situació de vulnerabilitat.

Infografia dels imports bonificats per ajuda de 2020 a 2022

Veure el text descriptiu de la infografia d’imports bonificats per ajuda de 2020 a 2022
 

Infografia de les famílies amb bonificacions i ajuts de 2020 a 2022

Veure el text descriptiu de la infografia de famílies amb bonificacions i ajuts de 2020 a 2022
 

Tipologia de bonificacions i ajudes

 

Nova tarifa social i Fons de Solidaritat


La creació del Fons de Solidaritat va ser un pas endavant de la companyia per protegir les persones que més ho necessitaven, ja que no hi havia cap mecanisme públic de protecció. Gairebé una dècada després, Aigües de Barcelona ha impulsat una nova tarifa social per tal de facilitar que les llars en situació de vulnerabilitat puguin fer front al pagament del rebut de l’aigua. 

La nova tarifa social, en vigor des del 4 d’agost de 2021, aporta un ajut estructural per a les persones en situació de vulnerabilitat i suposa un increment de la bonificació, que passa del 50% al 100% en la quota de servei i els preus dels trams 1 i 2 del concepte de subministrament d’aigua. El volum d’aigua inclòs en els trams 1 i 2 es considera que és el consum sostenible i responsable que ha de fer una llar, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 

Ara, el Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona s’ha transformat en diferents projectes d’acció social dirigits a millorar l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones en situació de vulnerabilitat, fomentant l’ocupabilitat, reduint les desigualtats i promovent una societat més justa. 
56.757 famílies s'han beneficiat de la nova tarifa social el 2022

Convenis de pobresa energètica amb ajuntaments


Respecte als convenis de pobresa energètica signats entre els ajuntaments de l’àrea metropolitana i Aigües de Barcelona, convé assenyalar que durant el 2021 s’ha renovat el conveni de Sant Feliu. L’any 2022 es van renovar els convenis de Gavà i Badalona, i estan en tràmit de renovació els de Barcelona i l’Hospitalet.