Aigua regenerada, la solució més sostenible davant l'emergència hídrica


Volem contribuir a la resiliència davant el canvi climàtic de les ciutats impulsant el desplegament de solucions urbanes sostenibles, reconeixent el valor del capital natural i treballant per a la seva preservació i regeneració.

Una de les maneres més sostenibles de preservar la natura, protegir els recursos subterranis i adaptar-se als efectes del canvi climàtic és la regeneració de l'aigua. 

La regeneració de l'aigua


Per garantir en el futur el subministrament d'aigua potable a l'àrea metropolitana de Barcelona, és imprescindible regenerar i reutilitzar l'aigua.

Usos de l'aigua regenerada

infografia aigua regenerada 2022

  Veure el text descriptiu de la infografia d'aigua regenerada el 2022