Central Tibidabo

La Central  Tibidabo d’Aigües de Barcelona fa possible que l’aigua a pressió arribi a la majoria de pisos de Barcelona. Ho aconsegueix impulsant l’aigua fins a dipòsits situats en punts alts de la serra de Collserola i, a causa de la força de gravetat, l’aigua arriba als diferents punts de la ciutat

Aquesta central, avui en funcionament, va ser projectada al el 1937 i construïda una vegada acabada la Guerra Civil, un moment de plena expansió demogràfica de la ciutat, que requeria una modernització de les instal·lacions.

Si t’hi fixes, al costat de l’estació elevadora hi ha un habitatge, on antigament hi vivia personal tècnic d’Aigües de Barcelona amb la seva família. Avui, els sistemes de telegestió ja no fan necessària la presència permanent de persones en centrals com aquesta.