Estructura societària i objecte social

L'empresa publicoprivada Aigües de Barcelona, ​​Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, participada en un 70% per la Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), en un 15% per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i en un altre 15% per Criteria, gestiona el cicle integral de l'aigua, des de la captació fins a la potabilització, el transport i la distribució, a més del sanejament i la depuració d'aigües residuals per al seu retorn al medi natural o la seva reutilització. D'aquesta manera, ofereix servei a prop de 3 milions de persones en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així mateix, la companyia desenvolupa una política de gestió orientada a la proximitat amb els clients; l'excel·lència en la prestació de serveis; l'aposta per la innovació i el talent de l'equip de professionals; la col·laboració amb altres empreses, entitats i administracions públiques per generar valor; i el desenvolupament d'un model sostenible com a eix estratègic.

Accionariat: 70% Societat General d'Aigües de Barcelona, 15% Àrea Metropolitana de Barcelona i 15% Criteria Caixa SAU