null Aigües de Barcelona condonarà el deute acumulat a les famílies en situació de vulnerabilitat

Aigües de Barcelona ha començat la campanya informativa per informar de la condonació del deute acumulat a les 20.000 famílies acollides al Fons de Solidaritat. Amb aquest compromís, la companyia, que ja bonifica el servei d'aigua a aquestes famílies, corresponent a un 34% del total de la factura, s'avança a l'Ajuntament de Barcelona en la condonació del deute d'aquest col·lectiu en situació de vulnerabilitat.

La companyia ha començat a informar tots els usuaris que estan acollits a les bonificacions com a famílies vulnerables de la condonació del deute acumulat des que van deixar de pagar el rebut de l'aigua fins que els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona les van designar com a persones vulnerables i, per tant, susceptibles d'acollir-se al Fons de Solidaritat.

També se'ls informarà de la bonificació en el consum i de la part del deute que les famílies hagin acumulat amb l'administració pels impostos aliens al consum inclosos en la factura de l'aigua: el deute amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), responsable de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), i amb l'Ajuntament de Barcelona, que cobra la taxa de clavegueram.

Amb aquest compromís, Aigües de Barcelona s'avança a l'Ajuntament de Barcelona en la condonació del deute que tenen aquestes famílies. En la signatura del conveni amb l'Ajuntament de Barcelona el passat mes de febrer, les dues organitzacions es van comprometre a condonar el deute a aquestes famílies simultàniament, però davant la impossibilitat d'aconseguir un compromís ferm i corresponsable per part del consistori barceloní, la companyia ha decidit prendre la iniciativa i condonar ja la part del consum d'aigua acumulat.

Aigües de Barcelona ja bonifica la part de la factura corresponent al subministrament d'aigua a unes 20.000 famílies de l'àrea metropolitana de Barcelona, de les quals  7.203 resideixen a la capital catalana. A més, ha signat 21 convenis amb els serveis socials dels ajuntaments dels 23 municipis on subministra l'aigua per aplicar la Llei 24/2015 de pobresa energètica aprovada el 2015 pel Parlament de Catalunya.

Aquesta informació es va notificar als accionistes de l'empresa mixta en la Junta d'Accionistes del passat 14 de març. També es va posar de manifest que les administracions pertinents facin el mateix i condonin el deute de les taxes a les famílies vulnerables a les quals s¿ha seguit facturant els impostos inclosos en el rebut de l'aigua i que no tenen res a veure amb el consum.