null El Consell d’Administració d’Aigües de Barcelona aprova una reestructuració de la direcció

Amb l'objectiu d'avançar per fer front als reptes en l'etapa actual, abordar la reconstrucció i donar impuls al pacte social, Aigües de Barcelona ha adaptat els equips i estructurat un nou Comitè de Direcció. Amb aquest canvi organitzatiu, acordat en el seu Consell d'Administració celebrat avui, s'avança en la transformació del model de la companyia.


D'aquesta manera, per tal d’impulsar aquesta transformació, així com contribuir als reptes i propòsits del Pla Estratègic d'Aigües de Barcelona 2030, se seguirà potenciant l'equitat, millorant la qualitat de vida de les persones i contribuint a un ecosistema urbà, sostenible, resilient i pròsper. Es defineix així un nou model organitzatiu basat en els següents fonaments:

  • Pacte social, apostant per una recuperació sostenible, compartida y equitativa.
  • Compromís amb la ciutadania, fomentant la implicació social, el diàleg i la transparència amb els clients i ciutadans
  • Excel·lència operativa, com a garantia de competitivitat i sostenibilitat en el mig-llarg termini
  • Transformació, digitalització i innovació, que ens permeti ser referents en el cicle integral de l’aigua gràcies a la diferenciació i la digitalització, incorporant la dada com a element clau de les nostres decisions 

Assumeix la direcció general en Ruben Ruíz Arriazu, liderant una estructura organitzativa més paritària, amb una renovació generacional, i basada en cinc sots-direccions generals que conformen el Comitè de Direcció d’Aigües de Barcelona. Aquest comitè abordarà els quatre fonaments clau prèviament citats a més d’incorporar una cinquena àrea transversal per a l’evolució del model de governança.   

 Nomenaments i Organització: 
-    Liderant la transformació, digitalització i innovació, David Marco Comajuan com a Director de Transformació i Control de Negoci integra: la Dir. de Serveis Generals, Dir. d’Innovació i Coneixement, Dir. de Contractació, Dir. de Persones i Organització i la Dir. de Sistemes d’Informació. 
-    Enfortint el nostre compromís amb la ciutadania, Carmen Piñán Vinagre com a Directora de Comunicació i Clients integra: la Dir. de Clients i la Dir. de Comunicació i Màrqueting.
-    Impulsant el Pacte Social, María Salamero Sansalvado com a Directora de Relacions Institucionals, Acció Social i Sostenibilitat integra: la Direcció d’Estratègia de sostenibilitat i la Dir. Territorial (per la vessant relacional)
-    Garantint l’excel·lència tècnica en la nostra operativa, Xavier Iraegui Navarro com a  Director d’Operacions integra: la Dir. d’Operacions, la Dir. Técnica i la Dir. Territorial (per la vessant operacional)
-    Desenvolupant el model de governança, Ana Maresca Lasa com a Directora de Governança i Regulació.