null Aigües de Barcelona participa en el projecte europeu "Innovative tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural and urban environments (WATERPROTECT)"

El principal objectiu del projecte H2020 WATERPROTECT, que té una durada de tres anys, és contribuir a l'adopció i realització efectiva de sistemes agrícoles innovadors i mesures de mitigació que garanteixin una bona qualitat de l'aigua, mitjançant la producció de coneixements per millorar la governança de l'aigua a les zones rurals i urbanes. Aigües de Barcelona, juntament amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i 25 socis de diversos països europeus, participen en el projecte H2020 WATERPROTECT.

Els estudis de conca involucren actors i parts interessades en la implementació i demostració de mesures de mitigació que redueixen l'entrada de nitrats i pesticides a les aigües subterrànies i les fonts d'aigua de superfície. El projecte té com a objectiu una implementació real de mesures de mitigació i administració en set estudis de cas diferents a tota la UE. El cas d'estudi en el qual participa Aigües de Barcelona se centra en la part baixa del riu Llobregat.