Transició energètica
 

A Aigües de Barcelona treballem per millorar l'eficiència energètica dels nostres processos i instal·lacions i fomentar l'ús de les energies renovables.

Actualment disposem de tres instal·lacions amb cogeneració mitjançant biogàs a les EDARs, i amb un pla d'ampliació de les existents plantes fotovoltaiques que contempla noves instal·lacions a cobertes d'edificis, estacions de bombament i dipòsits.

infografia energia produida amb fonts renovables 2022

Veure el text descriptiu de la infografia de energia produïda amb fonts renovables el 2022