null Aigües de Barcelona, al XV Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Virologia

Del 9 a 12 de juny, va tenir lloc a Barcelona el XV Congrés Nacional de la Societat Espanyol de Virologia (SEV), conjuntament amb el 11th International Meeting de la Global Virus Network (GVN).

Aigües de Barcelona hi va participar activament amb la publicació d’un pòster amb el títol: “New Concentration Methodology for the Quantitative Detection of Viruses in a Drinking Water Large System”.

El congrés s’ha desenvolupat en el marc del programa “One Health” de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), un conjunt d’accions i polítiques duts a terme per múltiples actors de sectors diversos que treballen conjuntament per tal d’aconseguir una millor salut pública.

El congrés va comptar amb la participació d’experts de tot el món, que va presentar 18 keynote conferències, 96 comunicacions orals i 128 pòsters. A banda dels avenços tècnics i metodològics dins aquesta disciplina, van destacar els estudis en l’àmbit dels antivirals i de les tècniques per a estudiar l’evolució de les mutacions en els virus amb l’objectiu de dissenyar millors vacunes en el futur.