DESCRIPCIÓ DE LA INFOGRAFIA DE LES FASES DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA


El cicle de l'aigua inclou les següents fases:

  • 1. Captació de recursos hídrics
  • 2. Potabilització
  • 3. Transport i emmagatzematge
  • 4. Distribució
  • 5. Ús de l'aigua
  • 6. Clavegueram
  • 7. Depuració
  • 8. Regeneració
  • 9. Reutilització